Belgian DMR Amateur Radio Network

Info vergadering 25/10/2013

Info vergadering 25/10/2013

Aanwezig: Patrick (ON1DGR), Manu (ON7FQ), Stijn (ON8SVH), Johan (ON4UK), Tom (ON3DHC), Wim (ON4AKH), Patrick (ON4PN), Peter (ON7PDW), Dirk (ON7DS), Tjardick(ON5VKD),Aimé (ON4AIM in spirit)

 • Wat is het doel van ons netwerk. Een goed Belgisch netwerk of meestappen in een wereldwijd netwerk. Als we meestappen in een wereldwijd, hoe, beheer van netwerk elementen door derden (vb s-master)

Een goed werkend Belgisch netwerk is nu prioriteit. Daarom stappen we voorlopig af van het gebruik van de DMRmaster software en worden de repeaters onderling verbonden via de Multi Site configuratie van Hytera. Na een korte analyse blijkt dat ON0VA de meest geschikte verbinding heeft naar het internet. ON0VA zal dan ook de master repeater worden in het netwerk.

Om het probleem van een fixed ip adres te omzeilen zal gebruik gemaakt worden van DynDNS. De router bij ON0VA kan hiermee werken. Manu ON7FQ biedt aan om 1 van zijn DynDNS URL’s ter beschikking te stellen. Stijn, ON8SVH gaat zaterdag 26/10 ON0VA configureren als master en de andere sysops de info bezorgen om hun repeater te configureren. Deze config gebeurd op zondag 27/10

Gevolg van deze wijziging naar de gebruikers toe:

 1. Geen toegang meer tot het wereldwijde netwerk
 2. Geen updates meer in het Hytera dashboard

Op regelmatig tijdstip gaan we de status van de DMRmaster en S-master software evalueren en indien behoorlijk werkend, kunnen we steeds beslissen opnieuw in het wereldwijde netwerk in te stappen.

Om de gebruikers niet telkens opnieuw programmatie van hun toestellen te moeten laten doen en met het oog op een nieuwe instap in het wereldwijde netwerk wordt toch de tijdslot wissel ingevoerd. TS1 = Belgisch netwerk, TS2 = Lokaal.

Verder wijzigt het adres van de RRS en GPS server naar 500 (is nu 2061008)

De groep verdedigt ook sterk dat indien we weer in een wereldwijd netwerk instappen, de software en servers onder beheer van radio amateurs in België moet komen.

 • Hoe beheren we het netwerk
 • op welke manier nemen we beslissingen
 • Hoe zien we de gedeelde verantwoordelijkheden

Deze 3 punten werden samen besproken. We gaan ervan uit dat we net als vandaag op regelmatig tijdstip overleg tussen de sysops doen. Dit kan door samen te komen (1 of 2x per jaar). Op een meer regelmatig tijdstip zetten we een video conferentie op. Tjardick ON5VDK gaat een voorstel hiervoor formuleren. (mogelijks Google+ hangouts en Doodle voor de tijdstippen)

Wat beslissingen betreft, indien niet een consensus kan bereikt worden zal gestemd worden over de voorstellen. Hierbij krijgt iedere repeater 1 stem.

 • Een duidelijk overzicht van de gebruikte servers (locatie, hardware, beheer)

De originele DMRmaster en S-Master staan in Oostkamp. De hardware voor beide platformen is minimaal. Door de wijziging in punt 1 van de agenda voorlopig niet meer van belang.

Om de afgelopen weken wat testen te doen is er ook een DMRmaster die bij Telenet staat. Dit is een veel krachtigere server, met UPS, dubbele netwerk aansluitingen, automatische backup enz… We beslissen in de toekomst indien we weer in het Wereldwijde netwerk stappen waar we de servers onderbrengen.

 • Aanbieden van services (GPS, MAIL enz…). Best practice.

Deze services zullen verder ontwikkeld worden door Stijn ON8SVH en Wim ON4AKH. Dit echter niet meer met de huidige oplossing (Portable bij Stijn aangesloten aan een PC). In de nieuwe oplossing zullen de repeaters zelf de nodige data sturen naar een centrale server. Stijn en Wim bekijken zeer binnenkort hoe we dit opzetten.

 • ‘Intruder’ beheer op ons netwerk

Intruders op de radio amateur banden zijn natuurlijk niet enkel op digitale netwerken. Er wordt beslist om het netwerk van nabij te monitoren. Dit door alle sysops. Indien onregelmatigheden zal dit aan het BIPT gemeld worden.

 • Toelaten private calls en kunnen we dit blokkeren ?

Er is beslist om private calls toe te laten. Echter in het kader van de Ham Spirit willen we de gebruikers ontmoedigen om dit te doen. Ook wordt sterk aangedrongen om private calls enkel op het lokale tijdslot te doen. (TS2 vanaf 27/10)

 • RDAC

In de nieuwe Multi Site configuratie, kan een dashboard opgezet worden toegankelijk voor alle sysops met de parameters van alle repeaters. Gegevens zoals SWR, vermogen zijn hierop na te gaan. Individueel kan ook per repeater instellingen vanop afstand gewijzigd worden.

 • Correct up to date houden repeater/user lijst

Deze lijst zal up to date gehouden worden op ham-dmr.be. Onze Nederlandse vrienden hebben een simpele oplossing gevonden om het probleem met het importeren van de gebruikers lijst in de toestellen op te lossen (Hoe zijn we er zelf niet op gekomen :-) ). De lijst zal op die manier aangepast worden.

 • ‘Guidelines’ voor het instellen van de parameters op de trx van de gebruikers

Tjardick ON5VDK en Patrick ON4PN gaan het 30 pagina’s tellende document dat al op de website staat herbekijken, en dit aanpassen naar de Belgische parameters

Manu ON7FQ gaat model config files voor Hytera aanmaken die op de website geplaatst gaan worden.

 • Communicatie naar de gebruikers toe over de netwerk status

Het verslag van de samenkomsten door de sysops wordt op ham-dmr.be geplaatst. Er zal een forum aangemaakt worden op de website. De sysops zullen dit modereren en zo goed als mogelijk op vragen antwoorden. Wel zal een user registratie op het forum noodzakelijk zijn (dus geen anonieme posts) Uiteraard kunnen de DMR gebruikers via dit forum ook onderling info uitwisselen. Tom ON3DHC en Stijn ON8SVH bekijken de opzet van het forum.

Software die mogelijks in de toekomst door ons ontwikkeld wordt om diensten aan te bieden zal open source zijn. We willen expliciet andere amateurs aanmoedigen om aan die software bijdragen te doen.

 • Roaming

Om de roaming te opstimaliseren, maar op het zelfde moment de call hangtime niet te kort te maken, is beslist om de hangtime in de repeaters op 4 seconden te zetten.

Uit onderzoek blijkt ook dat de roaming lijsten zoals ze zouden moeten zijn (een roaming lijst per repeater met daarin de naburige repeaters) niet werkt. Manu ON7FQ onderzoekt dit verder. Indien effectief niet goed zal via Stijn ON8SVH dit aan Hytera melden.

Voorlopig is er uiteraard geen probleem om met 1 roaming lijst te blijven werken met daarin alle repeaters.

Geef een reactie

Laatste berichten

 • Master Upgrade
  Master Upgrade
  Er zijn weer enkele belangrijke updates die moeten gebeuren, niet enkel aan de...
 • Nieuwe repeater te Aarschot
  Nieuwe repeater te Aarschot
  In Aarschot is, na wat perikelen, ON0AAR in de lucht. Deze repeater moet...
 • Master upgrade
  Master upgrade
  Deze nacht werd de Belgische master geüpdatet. Er zijn nog enkele probleempjes, zoals...

Login