Belgian DMR Amateur Radio Network

Info Vergadering 30/10/2014

Info Vergadering 30/10/2014

Aanwezig fysiek : Wim (ON4AKH), Didier (ON8SD), Patrick (ON4PN), Patrick (ON1DGR), Walter (ON4AWM), Bart (ON5ARE), François (ON7VFO) ,Aimé (ON4AIM), Johan (ON4UK), Tom ON3DHC
Aanwezig video-chat : Tjardic (ON5VDK), Dirk (ON7DS)
Afwezig : al de rest

1) Locatie op APRS.fi
Het blijkt dat de coördinaten van de repeaters op APRS.fi veelal niet correct zijn en bij gevolg de repeaters op de verkeerde plaats staan op de kaart. Wim haalt aan dat dit kwestie is van de juiste coördinaten in de database van de server te steken om ze op de juiste plaats te plotten. De sysops die dit opmerken zullen de juiste coördinaten doormailen naar Wim. Deze vraagt ook of het mogelijk is om een google maps, een print-screen, te nemen met een puntje van de juiste locatie teneinde dit te controleren of de coördinaten juist zijn.
Patrick (ON4PN) verzoekt Wim om alle SSID’s van 0 tot en met 15 een “DMR-ID” te geven zodat gebruiker kunnen kiezen welk icoon en SSID er verschijnt op APRS.fi , huidig zijn er slechts zes en dat wil zeggen dat er dan 16 nummers zullen zijn, van 5050 tot en met 5065, respectievelijk van SSID 0 tot en met 15.
Wim laat weten dat dit mits programmering direct kan geïmplementeerd worden. Na implementatie zal het berichtje van 23 september op de hoofdpagina aangepast worden.

2) Aangewezen GPS instellingen voor alle gebruikers (instellingen APRS)
Deze moeten uniform worden voor alle gebruikers. Heden komt het voor dat een gebruiker om de 250 meter een coördinaat doorzend, op de autosnelweg aan 120km per uur zijn dat 2 zendingen per minuut en dat is veel te veel, gezien het aantal gebruikers dat zijn toestel heeft aanstaan in de spitsuren. Daarom dienen alle gebruikers zo snel mogelijk hun settings aan te passen, zie print-screen hieronder. Dit zorgt ervoor dat er om de 5 minuten een coördinaat doorgaat, ongeacht de afstand. Het toestel verwerkt wel om de 100 meter een coördinaat maar zend deze slechts om de 5 minuten uit. Als het toestel stil staat is dat om de 30 minuten. Dit zal de server wat ontlasten en de logfiles verkleinen.
GPS_Portabel

3) Essentiële info op website ontbreekt.
Het is een feit dat de website op dit moment niet meer ideaal is opgemaakt. Dit is een historische groei, wat begon met een eenvoudige website met wat uitleg is ondertussen gegroeid naar een stek met gemiddeld 200 bezoekers per dag en door de vele extra functionaliteiten op het netwerk is het een slordige bedoening geworden. Er is sowieso een volledige herstructurering op til waarbij de website van nul terug zal worden opgebouwd alsook de layout die volledig zal aangepakt worden. Het is de bedoeling dat alle informatie makkelijker te vinden zal zijn en mits wat hulp van de vertalers van dienst direct in de drie talen zal worden gepubliceerd. Aangezien iedereen dit in zijn vrije tijd en kosteloos zal doen zullen gebruikers wat hinder ondervinden tijdens de opmaak ervan. We schatten dat dit werk een dikke maand in beslag zal nemen, een startdatum is nog niet gepland. Alle sysops zullen wat input geven gedurende “de werken” om zo tot een mooi resultaat te komen.

4) Reflectors
Volgens Wim is het makkelijk te doen om vaste reflectors te hebben. Tijdens het uittypen van dit verslag is hij reeds aan de slag gegaan hiermee en zou de implementatie reeds moeten zijn voltooid. Via een apart berichtje op de hoofdpagina zullen de gebruikers informatie kunnen lezen hoe dit alles in zijn werk gaat. Verder werd er ook gestemd voor het al dan niet koppelen van de “internationaal gekende” reflectors die voor België zijn toegewezen. Bijna stemmen met 1 onthouding en 1 VOOR gingen uit voor het NIET koppelen van de reflectors over de landsgrenzen heen, onderstaand de stemmen en korte citaten :
Tom, enkel nationale koppeling, internationaal hoeft zeker niet. Wel de lokale nummers uniek maken want nu overlappen die met internationale nummers.
Wim, wel graag de 2 internationale reflectors en dan de lokale uniek maken en niet toegankelijk voor het buitenland.
Patrick (ON4PN) , geen internationale koppeling, ik heb het buitenland niet nodig.
Patrick, (ON1DGR), liever enkel België, wel unieke nummers gebruiken voor de lokale reflectors
Walter, enkel lokaal maar ik wil graag ook de Duitse Te naar analogie van de Nederlandse en Franse Te.
Bart, liefst enkel lokaal
Aimé, enkel lokaal
Johan, enkel lokaal
Tijdens dit zelfde agendapunt werd ook nog kort gesproken over de berichten, of het al dan niet noodzakelijk is om berichten die naar 206 worden gezonden te blokkeren. Het komt soms voor dat een gebruiker al dan niet per ongeluk naar 206 zend en zo eigenlijk alle toestellen bereikt met test berichten. Op die manier zou spam kunnen worden geblokkeerd. Idem dito voor berichten die op 1 Wereldwijd worden gezonden. De rest van dit item werd doorgeschoven naar het laatste agendapunt.
Walter gaf ook nog aan dat de Enhanced Channel Access een goed idee zou zijn om het gehakkel van sommige gebruikers die werken naar een repeater die niet voldoende bereik heeft uit te schakelen. Dit zal op een volgende meeting als een agendapunt worden omschreven alsook aangeraden instellingen worden opgemaakt en gepubliceerd.

5) B-Ears talkgroup en Emergency implementatie en All-Call gebruik
De all-call wordt op dit ogenblik doorgelaten op de server en kan gebruikt worden. Deze doorbreekt echter niet alle gesprekken omdat dit moet aangepast worden in de toestellen van de gebruikers. Om misbruik te voorkomen waarbij iedere gebruiker zomaar een ander gesprek kan gaan blokkeren wordt dit voorlopig vooruit geschoven voor een latere datum tot B-Ears als organisatie concreter DMR zal toepassen. Ook werd aangehaald dat er bij stroomuitval de continuïteit niet kan worden gegarandeerd van het netwerk en/of zijn repeaters. Het blijkt dat enkel Knokke en Brugge voorzien zijn van een noodvoeding die minstens 4 uren verder kan werken bij het wegvallen van de netstroom. Niet alleen de repeater maar ook de eventuele internetverbinding dient van een UPS te worden voorzien, bovenal zal deze dan ook enkel nog werken als de kast van de provider op de straatkant van de nodige batterijen werd voorzien, enz. kortom, DMR kan zeker dienen voor noodcommunicatie maar is op dit ogenblik daar nog niet klaar voor.
Voor het dagdagelijkse simplex gedeelte werden op de meeting enkele richtlijnen naar voor geschoven die ondertussen via de UBA (via Patrick ON4PN) werden bevestigd na controle van de laatste versie van de IARU bandplanning. Concreet werd beslist dat alle simplex verkeer zicht dient te situeren op onderstaande frequenties, op Tijdslot 1, Color Code 1 en Talkgroup 99. Voor de gebruikers is het ook noodzakelijk dat men de 99 in de contactlijst plaatst alsook ingesteld in de RX groep.
Kanaal 1 433.4500 MHz Oproepkanaal
Kanaal 2 433.4625 MHz Eerste uitwijkkanaal
Kanaal 3 433.4750 MHz Tweede uitwijkkanaal
Kanaal 4 433.4875 MHz Derde Uitwijkkanaal
Een feit is dat we deze kanalen moeten delen met de Dstar gebruikers die simplex werken. Dus concreet wordt kanaal 1 gebruikt om op te roepen en is het de bedoeling dat naar één van de drie uitwijkkanalen wordt uitgeweken om de QSO te voeren.

6) Opstel punten van de repeaters
Via de video chat laat Dirk (ON7DS), sysop van Boom (ON0DP) zijn ongenoegen weten in verband met de komst van ON0AND in het centrum van Antwerpen. Uit zijn verhaal blijkt dat de toekomstige repeater een groot deel van het huidige bereik van Boom zal overlappen en hij stelt het nut van de Boomse repeater daarbij in vraag. Hij zou liever zien dat AND bijvoorbeeld met richtantennes werkt om zo een betere dekking te bieden richting het noorden van Antwerpen zodat ON0DP voldoende dekking kan bieden in het zuiden van het Antwerpse. Patrick (ON1DGR) ziet AND niet als een bedreiging voor DP want uiteindelijk is het de bedoeling om de portabel dekking beter te maken.
De volledige sysops group is van mening dat de discussie en meningen van beide partijen beter op een aparte vergadering worden besproken samen met de betrokken partijen van AND en DP zelf. Patrick (ON4PN) zal enkele voorstellen doen om dit in het korte te laten doorgaan.

7) Data versturen op TS2 voor allerhande doeleinden
Patrick (ON4PN) wil graag de mogelijkheden kennen om bvb e-mails te versturen al over het DMR netwerk. Op dit moment zijn er nog niet veel experimenten mee gebeurt en geen enkele sysop kan erin meetreden of praten. Patrick zal persoonlijk zelf wat experimenten uitvoeren en ook de Knokse club heeft interesse om te experimenteren en nadien gedachten en bevindingen uitwisselen. Johan, Tom en Christophe (ON3XI) zullen in de komende weken wat over de materie lezen en allerhande testen doen.

8) Status van het netwerk en wishlists
Op een vorige meeting werd er als “wanted feature” aangehaald dat het leuk zou zijn moesten de berichten in soort van mailbox kunnen worden bewaard voor een bepaalde tijd als een toestel op het moment dat er een bericht wordt naar verzonden niet aanstaat. Zeg maar het SMS systeem zoals we dat allen kennen op onze GSM. Wim laat verstaan dat daar wel al eens voor is gekeken maar dat het niet zo simpel is om dat te verwezenlijken. Er zou een mogelijkheid zijn als alle toestellen RRS statussen kunnen zenden en dan zou dat enkel voor Hytera toestellen zijn. Er zijn ook Hytera toestellen zoals de mini’s (PD355 en PD365) die geen RRS feature hebben. Aangezien het op het moment dat dit agendapunt aan bod kwam al na middernacht was werd er voorlopig niet verder over gesproken.

De vergadering werd besloten met nog een rondje aan de bar en iedereen vertrok huiswaarts, de ene voor een korte rit, de andere voor een lange. De meningen werden vertaald in een constructieve meeting waarin veel waardevolle input werd vergaard.
We kijken al uit naar de volgende vergadering die aan de andere kant van het land zal plaats vinden, misschien is Sint-Truiden wel kandidaat om die te hosten?
Een lange meeting op een weekdag blijkt nu voor velen een minder haalbare kaart en de opkomst van een aantal sysops bleef achterwege gezien de afstand naar Knokke.
Het idee van Johan (ON4UK) om sandwiches met ham en kaas te voorzien werd letterlijk goed gesmaakt en de leden van ONZ Knokke-Heist werden bedankt voor de gastvrijheid. Een video chat was een super gegeven en kan voor de volgende meeting zeker ook weer worden opgezet.

Geef een reactie

Laatste berichten

 • Master Upgrade
  Master Upgrade
  Er zijn weer enkele belangrijke updates die moeten gebeuren, niet enkel aan de...
 • Nieuwe repeater te Aarschot
  Nieuwe repeater te Aarschot
  In Aarschot is, na wat perikelen, ON0AAR in de lucht. Deze repeater moet...
 • Master upgrade
  Master upgrade
  Deze nacht werd de Belgische master geüpdatet. Er zijn nog enkele probleempjes, zoals...

Login