Belgian DMR Amateur Radio Network

Infovergadering 13/01/2016

Verslag sysops meeting Veurne 13 januari 2016

Verontschuldigd : Jurgen (ON5MF), Wim (ON8DSW), Robert (ON4LRG), Dirk (ON7DS), Tim (ON5HC)

Videolink : Michel (ON6MID), Tjardick (ON5VDK), Walter (ON4AWM), Bart (ON5ARE), Guido (ON4CMO), Dominique (ON7UZ)

Aanwezig : Didier (ON8SD), Yentel (ON3YH), Tom (ON3DHC), Eric (ON4PB), Aimé (ON4AIM), Roland (ON6FU), Stijn (ON8SVH), Wim(ON4AKH), Patrick (ON1DGR), Bernard (ON5OB), Johan (ON4UK)

We openen de vergadering met een kleine vertraging van technische aard met het instellen en goed zetten van de videolink. Uiteindelijk komt dat goed en zitten we in Veurne en Limburg virtueel samen rond de tafel. Didier (ON8SD) neemt eerst het woord en verschaft kort wat uitleg over het gebouw, de brandweerkazerne, en de ludieke verwijzing naar de Brand Meister server software. We danken Didier dan ook voor de organisatie en de locatie die we ter beschikking krijgen.

Tegen 20u30 steken we van wal met direct het zwaarste punt op de agenda, wat gaan we aanpassen en waarom. We beginnen met TS1, concreet liggen er twee voorstellen op tafel die uiteenlopen en waar zal moeten worden over gestemd. Het eerste is het behoud of afschaffen van de drie talkgroups zijnde 206-1, 2 en 3. Alle stemmen gaan naar het behoud ervan met echter wel een andere benaming die zal gebruikt worden. 206-1 krijgt de naam NORTH, 206-2 is vanaf heden SOUTH en 206-3 zal EAST gaan heten. Dit om het niet expliciet Vlaams, Waals of Duits uit te drukken.

Het volgende punt loopt echter minder van een leien dakje, zijnde het behoud of afschaffing van 206 als landcode. De argumenten van beide mogelijkheden worden aangehaald en verdedigd. Het is uiteindelijk een lange discussie met de pro en contra’s. Bart (ON5ARE) laat weten dat hij voor B-EARS graag alle DMR gebruikers direct kan nationaal bereiken via 206 en dat de huidig hardnekkige 206 gebruikers, ondanks vele verzoeken om de subgroepen te gaan gebruiken halsstarrig weigeren er misschien toch moet blijven worden gepraat op die gebruikers om hen te overtuigen. Andere argumenten klinken dat het voor het buitenland dan weer verwarrend is. Uiteindelijk komt het tot een stemming waarbij 5 repeaters graag de 206 continu actief willen houden en de andere de 206 willen stoppen. Bij deze werd de meerderheid gevolgd en werd de datum van 1 maart vastgezet als zijnde de dag dat 206 nationaal niet meer actief zal zijn. De gebruikers mogen dit echter wel in hun toestel laten zitten want voor noodcommunicatie zal deze TG actief kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld voor een oefening of echte calamiteiten. De sysops zullen via hun login scherm van het dashboard een knop terug vinden die bij één muisklik de TG 206 actief kan maken voor 120 minuten voor terug alle repeaters samen. Op dat moment zal 206 dan als noodkanaal kunnen worden gebruikt. Het is dus aan te raden om die zeker in de RX lijsten te behouden.

Via het buitenland zijn de drie hoofd talk-groups bereikbaar. Iemand in Nederland zal dus via 2061 als TX contact op de repeaters in het noorden van België te horen zijn. Voor ON0PRX is er een first-come first-served principe van toepassing met de 15 seconden time-out, dit voorlopig tot er een betere oplossing komt voor die specifieke regio.

Voor de internationale codes (1, 2, 20, 22,…) hier verder afgekort als IC’s komt het voorstel om deze op TS1 te laten uitkomen. De meeste sysops vinden dat geen goed idee en willen dat op TS2 behouden. Er komt ook een voorstel om deze gewoon helemaal af te schaffen omdat uiteindelijk via reflectoren het buitenland zeker bereikbaar is. Na het bekijken van de logs blijkt dat de laatste 30 dagen er echter niks van echte QSO’s werd gemaakt over de IC’s. De enige die in de logs te vinden zijn waren probeersels van enkele seconden of eens een test qso waaruit we kunnen besluiten dat dit niet iets is waar de meeste gebruikers gebruik van maken. Uit een rondvraag blijkt dat de meeste gebruikers dit zelfs als storend ervaren als er weer eens een groepje via de Wereldwijd in een onverstaanbare taal QSO aan het voeren is. Bij de stemming blijkt de helft van de sysops het liever volledig afschaft en de andere helft het wel nog als “on-demand” wil aanbieden op TS2. Gezien dit kan bepaald worden per repeater blijven we bij het huidige systeem van “ de sysop beslist” De country codes (204,208,262,…) afgekort als CC’s blijven ook zoals nu reeds het geval is op TS2. Deze CC’s zijn van het “on demand” type. Een gebruiker kan een oproep lanceren met die CC. Op dat moment wordt de repeater opgenomen in die CC. De opname in die CC verloopt naar 5 minuten wanneer niet meer met die CC uitgezonden wordt op de repeater.

Terwijl we over time-outs aan het praten zijn komt ook boven water dat er op dit ogenblik op de reflectoren geen time-out zit. Weerom de vraag naar de gebruikers om na het verbinden en gebruik te hebben gemaakt van een reflector deze ook terug te verbreken wordt volledig in de wind geslagen waardoor plots lokale QSO’s tussen twee stations in België, die zich van geen kwaad bewust zijn, te horen zijn over gans Nederland. Daarom zal op het openen van reflectoren ook een time-out gezet worden. Deze wordt ingesteld op 15 minuten. Qua reflectoren op TS2 blijft dat behouden zoals het nu is. In België worden de reflectoren 4751,4751,4752 gekoppeld aan de respectievelijke talkgroups 2061,2062,2063 op TS1. Een extra reflector 4999 wordt in het leven geroepen. Dit is een reflector die enkel voor de dongle gebruikers toegelaten wordt. Door middel van een nog te bouwen web interface zal de dongle gebruiker zijn dmr-Id dan kunnen koppelen aan elke op de Belgische BrandMeister toegelaten talkgroup.

Omdat de sterkte van DMR zich vooral strekt in Talk Groups en niet zozeer in reflectoren moet er een goed uitwijk alternatief komen richting TS2. Daarom komen er 6 TG’s bij op TS2 die niet met reflectoren zijn gekoppeld. Om toch de dongle gebruikers op TS2 te laten werken volgen we het Nederlandse voorbeeld waarbij deze zich connecteren op reflector 4999 en via het dashboard aan de hand van hun callsign aanduiden op welke TG ze willen uitkomen. Dit is nog in ontwikkelingsfase. De TG’s voor TS2 zijn van 206-4 tot en met 206-9 en worden dynamisch ingesteld. Het is de bedoeling dat na oproep en positieve verbinding met uw tegenstation, er wordt uitgeweken naar TS2 op één van de zes TG’s. Door een simpele druk op de PTT met één van de TG’s zal de repeater waarop u zich bevind connecteren met de gekozen TG en zal werken vanop elke repeater. Ook hier zal een time-out van 15 seconden op zitten om geen dubbele gesprekken te kunnen hebben.

We moeten de gebruikers sterk aanraden om voor niet-algemene en/of lange QSO’s na oproep op 2061 of 2062 uit te wijken naar de alternatieve TG’s. “ OK, qr-zwaai naar 206-6” bijvoorbeeld. Op die manier kunnen verschillende QSO’s simultaan op het Belgische grondgebied gebeuren over veel verschillende repeaters en blijft TS 1 vrij voor andere oproepende stations. We vragen ALLE gebruikers om zich sociaal op te stellen voor dit verzoek vanuit de beheerders groep van het netwerk en deze richtlijn te respecteren.

Codeplugs zijn het volgende onderwerp. Her en der worden codeplugs aangeboden en dat is op zich een goeie zaak maar het schept veel verwarring naar gebruikers voor het gebruik ervan. Vanuit het netwerk blijven we hameren op het feit dat iedere gebruiker zijn eigen toestel zou moeten kunnen beheren en instellen. Echter de handleiding is ondertussen out-dated en heeft een opfrisbeurt nodig. Walter (ON4AWM) zal de handleiding onderhanden nemen en deze up-to date brengen voor de Hytera toestellen. Bovendien zal een basis codeplug worden gemaakt op de laatste firmware versie met de basics in, Stijn (ON8SVH) zal zien of hij dit alvast voor de Hytera toestellen kan maken voor 1 model en dan via de hex editor dat kan dupliceren voor de andere toestellen. Dus een codeplug dat je in een nieuw toestel steekt en direct nationaal mee aan de slag kan. Zonder toeters en bellen, want de indeling en “smaak” van je toestel moet de gebruiker zelf bepalen en werk van maken. Uiteindelijk zijn we allemaal radio amateurs en gebruikers die met DMR willen starten moeten zich bewust zijn dat het een technologie is voor de doe-het-zelver als je het niet met professionele doeleinden aanschaft. Met de handleiding kan iedereen zijn eigen codeplug maken, je moet wel de moeite willen doen om het te leren en zelf te testen. Dit is toch net het leuke aan de hobby.

Color Code voor de identieke repeater frequenties. Voor de roaming werkt dat niet goed en een CC aanpassing zal nodig zijn. ON0LRG en ON0LGE zullen zich aanpassen naar CC 2. De gebruikers zullen dat moeten aanpassen in hun codeplug. ON0NR zal ook direct de CC naar 2 worden gezet, dat is makkelijker voor de gebruikers dan, die weten dat in het zuiden de Color Code altijd op 2 zal zijn vanaf heden, ook als er nieuwe repeaters bijkomen. De exacte datum van omschakeling zal op de website worden aangegeven zodat iedereen zijn plug kan aanpassen.

Er werd voorgesteld om alle repeaters hun hang-time wat in te korten, dat is de tijd waarbij de repeater stopt met zenden nadat iemand zijn PTT lost. Ook voor de gebruikers in de toestellen is het aan te raden om hun beeptoon op CALL-END te zetten in plaats van VOICE-END. Op die manier is er ook voldoende “blanco” tussen de QSO’s voor inbrekende stations. Walter (ON4AWM) zou dat eerst eens testen of dit effectief nuttig is alvorens het aan iedereen aan te raden. Vooral voor roaming zou dit helpen.

Aimé (ON4AIM) had graag callsign routing gezien zoals op D-Star en terug de DTMF sturing zoals vroeger mogelijk was. Wim (ON4AKH) laat echter weten dat het technisch niet mogelijk is op DMR voor de routing en dat er geen DTMF mogelijkheid in BM zit. Hij zou het kunnen voorstellen als feature request maar door de weinige belangstelling voor DTMF laten we het zo. Onderling koppelen van repeaters hoeft niet meer, zie bovenstaande uitleg over de TG’s op SL2.

Als voorlaatste punt ging het even over de financiële kant van het netwerk. Veel gebruikers stellen zich op alsof het ganse netwerk een natuurfenomeen is en dat zou moeten veranderen. Veel nieuwe gebruikers weten niet dat er kosten zijn en dat deze betaald worden door de gebruikers door middel van giften. Om de gebruikers die regelmatig een bijdrage maken eer aan te doen komt er op de hoofdpagina een soort van barometer die de inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden kan tonen. Ook de callsigns van de gulle gebruikers zullen gepubliceerd worden met datum van hun gift. We verwachten voor de inspanningen van de groep en het netwerk dat gebruikers dit appreciëren.

Als laatste geeft Yentel (ON3YH) nog een demonstratie van de SMS verwittiging aan de sysop als zijn repeater van het netwerk zou vallen. Op dit moment is dat iets wat Bart (ON5ARE) bekostigd. Evaluatie zal volgen. Johan (ON4UK) vraagt nog enkele feature request voor het dashboard en zal dat onderling met Yentel afspreken. 20160113_200510 20160113_200456

26 Reacties
 1. Natuurlijk heb ik weer een aantal bemerkingen.

  1: Als jullie 2061 en 2062 tegelijk op PRX willen behouden en voeren, dat gaat ruzie geven tot en met, PRX is eigenlijk Noord dus 2061 toch? 🙂
  De reden hiervan is simpel, iemand op 2062 hoort niet op zijn repeater (bv LGE) dat er een QSO bezig is op 2061 via MLB, dus de PRX gaat beide QSO’s proberen doorgeven, vanwege de groep-hang in toestellen gaat dit een enorme rotozooi geven.
  Je kan botweg geen meerdere TG’s toelaten op 1 TS INDIEN de uitzenders de boel niet horen.
  Een TG doorsturen = SPAM, je krijgt het ongewild en je kan er niks tegen doen, dit is een foute keuze. Koppelen aan een TG moet een keuze zijn, zo niet dan krijg je ruzie en verloren QSO’s omdat ze door elkaar heen gaan.
  Zo moeten we ook de ICS TG 1,2,11,20,21 etc niet willen toelaten als doorgifte via lokaal, je krijgt deze rommel en je kan het niet uitzetten.
  Wil je naar een ander land, wel dat is UW keuze en connecteer dan lokaal door TG of Ref, maar nooit ongevraagd.

  2: Ik had dit al eens vermeld, en zie ook bovenstaand betoog, als je 2061 en 2062 op PRX wilt voeren, draai dan TS1 en TS2 om voor het zuiden, zo zal 2061 in HEEL België op TS1 zitten, in noord als statische TG in het zuiden als dynamische TG (geen spam dus)
  In het zuiden andersom altijd op TS2 en ja ook in het noorden dus maar dynamisch (dus ook geen spam uit Vlaanderen).
  Maar wat gebeurd er dan op de PRX? Precies, TS1 TG2061 EN TS2 TG2062, ergo ze kunnen naast elkaar op de repeater EN statisch. Lokaal zal een probleem zijn en dat kan je oplossen door direct te gaan danwel een andere repeater te gebruiken, bv GAL.

  3: Reflectors behouden, het onderling koppelen is iets prachtigs, maar reset deze standaard om bv 4 uur ’s nachts zodat ze niet weken kunnen blijven hangen, met uitzondering voor 499x omdat die dan voor bv JOTA en velddagen gebruikt kunnen worden.

  Ik heb dit nogal eens geschreven aan veel mensen, je kan niet zomaar TG’s opleggen want dat is hetzelfde als SPAM, domweg omdat ze je niet horen en wel je repeater verstoren.
  Meermaals heb ik dit al ondervonden, als je iemand wilt spreken in het buitenland of buiten je eigen zone, leg zelf de connectie, maar op de lokale kant van de repeater, zo stoor je maar 1 repeater en niemand anders.

  Men bekijkt dit van een verkeerde kant, bij bv Astrid heb je 1 operator en 1000 clients, die operator bepaald wie wat hoort…..bij ons amateurs heb je 1000 operators en 1 client…..ofwel 1 TG die alle repeaters ter wereld open doet en elke amateur (client) kan dat.
  Je kan op je klompen natellen dat dit fout gaat.
  We moeten dus het telefoon-systeem hanteren, je belt een nummer (TG of Ref) en daar horen ze je….maar niet 1 nummer en alle telefoons in de wereld gaan over.

  Dus, niets doorgeven als mensen het niet kunnen horen =>

  1: BE NOORD = TS1-TG2061 (206 nood) // BE ZUID TS2-TG2062 (206 nood) // PRX TS1-2061 (206 nood) + TS2-2062 (206 nood) ja op PRX beiden voor nood.
  (East kan besproken worden als er een repeater staat)

  2: BE LOKAAL = TS2-9 Noord // TS1-9 Zuid // PRX??? Geen lokaal of andere repeater gebruiken.

  3: ALLE connecties buiten 2061/2062 gaan via het lokale kanaal, reflector of TG maar altijd lokaal.

  4: Zo kan iedereen heel België roamen zonder TS te wisselen en Noord en Zuid zitten elkaar NOOIT in de weg.

  Verder een landelijke repeater-groep opstarten waar alle gelden/giften in komen en de kosten betaald worden.
  Ook bepaald deze landelijke groep wat ALLE repeaters MOETEN voeren aan TG’s en TS, geen apart gebeuren per repeater buiten extra’s die de club zelf wenst.

  Waarom zo moeilijk? Een repeater-groep moet toch wel het hele netwerk kunnen voeren zonder persoonlijk gewin of voorkeur? We willen allemaal hetzelfde toch?
  Kijk naar Antwerpen en Lummen, die hebben zich afgescheiden en dit kunnen ze doordat de oude server nog draait, waarom staat die niet uit?
  Waarom moeten die op zichzelf draaien?

  Op diverse repeaters gaat het beleid dan ook tot ruzies komen, zelf al ondervonden toen ik een QSO voerde op MLB via TS1-2062 met ON7UZ, andere amateurs gingen een QSO voeren op 2061 en ik werd van de repeater gesmeten. Software kan dit niet oplossen.

  Groetjes Bas – ON2HB

  • Bas,

   1. BM werkt op een first come first served basis (allé, toch onze BM, geen idee hoe de andere landen hun scripts configureren). Dit wilt zeggen dat er 15 seconden tussen twee verschillende talkgroups zit wanneer ze beiden aangeduid zijn.
   Indien er dus een QSO is op 2061 zal dit inderdaad uitkomen op een eventuele repeater die zowel 2061 als 2062 doorlaat.
   Begint er echter op dat moment een QSO op 2062 dan moet het eerst 15 seconden stil zijn geweest op die bepaalde repeater voordat hij het qso van 2062 pas zal doorlaten. Zo kan de repeater dus niet “overgenomen” worden door een qso op een andere TG op slot 1.
   Betreffende TGs 1 tot 22 ligt dit aan de sysop. Hij/(eventueel zij) kan dit instellen op de configuratie pagina van het dashboard. Hij/zij overlegt dit dus best met de meerderheid van de gebruikers of beslist dit zelf, daarover ga ik me hier niet uitspreken.

   2. Waarom heel de boel omgooien? Er is dus totaal GEEN nut om in het zuiden van het land TS1 en 2 om te draaien, dit zaait enkel verwarring onder de gebruikers.

   3. Reflectors behouden? Vele sysops storen zich aan het feit dat hun SL2’s constant in zending gaan omdat sommigen hun reflector verbinding niet afsluiten. Zo krijg je dan zoals ON3DHC, ON4UK en ON5HC woensdag hadden, ze waren te horen in heel 204-land. Een time-out is hier dus de oplossing. Dit ook op vraag van de vele sysops.

   TG1 waarop iedereen kan zenden, als er teveel overlast is kan de betreffende sysop dit afsluiten in het dashboard configuratie paneel.
   Dit beslissen zij, niet wij voor het complete netwerk.

   In je conclusie
   Een landelijke repeater groep die bepaalt wat iedereen moet doen en toelaten/blokkeren van TG/TS?
   Voor zover ik me herinner is het net omdat enkelen oplegden wat het complete DMR+ netwerk moet doen, dat velen zijn opgestapt. Jij wilt dezelfde hiërarchie ook bij ons implementeren? Dan hebben we hier in belgie binnenkort 21 repeaters op 21 verschillende netwerken.

   De oude server draait voor zover ik weet niet meer. Ze hebben zelf een LinDMRMaster opgezet, die software is opensource.

   Groeten, Yentel – ON3YH

 2. Ik snap echt niet hoe het zover is kunnen komen?
  België is al zo klein, met inderdaad 3 taalgroepen. Maar gaan we in onze hobby nu ook onze taalgoepen opsplitsen zoals men dat al jaren in de politiek probeert te doen?
  De “andere benaming” vd groepen is een mooie omweg …

  Het mooie, de kracht en het oorspronkelijke idee van het DMR was nu net dat men met 1 druk op de knop heel België kon bereiken, maar tegelijkertijd op dezelfde repeater ook een 2de kanaal had om een “lokaal QSO” te voeren.

  TG206 zal verdwijnen omdat, en ik citeer, “de huidig hardnekkige 206 gebruikers, ondanks vele verzoeken om de subgroepen te gaan gebruiken halsstarrig weigeren”.
  OK, boodschap begrepen, beste sysops! Maar voor de volgende keer: spreek me daar gewoon tijdens een QSO over aan ipv zich nu achter het klavier weg te steken!
  Nog nooit hoorde ik daarover een opmerking !!

  Wanneer TG206 verdwijnt, verdwijnt ook de eendracht onder de HAM-DMR gebruikers.
  Jammer, heel jammer !!

  Dit is een “democratische” beslissing, hoorde ik verleden week?
  Het zou democratisch geweest zijn, moesten ook de DMR-gebruikers een stem krijgen!
  Nu hebben enkele sysops beslist….

  En dan durft men het op dezelfde meeting over de financiële bijdrage vd DMR-gebruikers hebben?
  De gebruikers hebben niks te zeggen, maar ze worden wel verondersteld om het DMR-netwerk financieel gezond te houden?

  Het spijt me, beste sysops, maar op die manier hoeft het niet meer voor mij !
  Gelukkig is er een 2de DMR-netwerk. Maar het is jammer dat het zover is moeten komen!

  73

  Steven – ON4CLC
  1 vd hardnekkige TG206 gebruikers

  • Steven,

   De extra gespreksgroepen zijn er om het tweede tijdsslot flexibeler te gebruiken. Wat jij een “lokaal QSO” noemt, was voor velen niet mogelijk omdat ze niet op dezelfde repeater zaten. Het idee is dat je met 2061-2-3 een groot regionaal QSO kan voeren en je met de extra gespreksgroepen eenvoudig een “lokaal” QSO kan voeren dat niet standaard de regio-gespreksgroepen bezet houdt, zonder dat je allerlei truken moet toepassen om verschillende TG9’s van verschillende repeaters met mekaar te verbinden. In sé veranderd er daar niets, behalve dat als je ‘lokaal’ wilt gaan, het makkelijker wordt en het niet echt geografisch lokaal meer hoeft te zijn.

   De gebruikers hebben zeker iets te zeggen, daarom ook net het belang van 2061-2-3 ten nadele van 206. In Wallonië groeit de belangstelling voor DMR ook, maar niet in die zin dat men elke lokale babbel in het Nederlands op 206 wil of kan volgen. Nu al merk je dat wanneer 206 niet gebruikt wordt en Nederlandstalige gesprekken op 2061 verlopen, Waalse DMR-amateurs zich terugvinden op 2062. En dit kan nu ook zonder dat deze gespreksgroepen mekaar hinderen.

   Als je het verslag leest, was er niet echt een consensus over het verdwijnen van 206, maar er is al heel wat CO² en bandbreedte gewijd aan mekaar af te raden om langdurige QSO’s op 206 te voeren. Als zelfverklaarde hardnekkige TG206-gebruiker ben ik verbaasd je hierover te zien klagen, want zover ik weet kon ik je de laatste maand elke ochtend horen op TG2061.

   De gebruikers hebben zeer zeker iets te zeggen. Meer nog, ik meen dat 100% van de punten aangehaald in het verslag vanuit de gebruikers komt, en niet (enkel) vanuit de sysops.

  • Dag Steven,

   Belrep is een netwerk met op dit moment uitsluitend repeaters op Vlaams grondgebied.
   Bij uitbreiding naar Waalse repeaters zullen we zien hoe de reacties gaan zijn als 80% van de gebruikers Nederlands praten en 20% Frans en die 20% ’s morgens ook eens een ronde willen houden.

   Wat jij wil Steven in een Vlaams netwerk dat over gans België te horen is.
   Ik vraag me eigenlijk af waarom ?
   De gesprekken die je voert zijn van uitermate belang dat ze ook in WallonIê dienen hoorbaar te zijn ?
   En die paar gesprekken die je voert met een Vlaming in Wallonië zijn nog steeds mogelijk. Iedere repeater in Wallonië kan via TG2061 op TS1 of reflector 4751 op TS2.

   Je vindt dat de gebruikers geen inspraak hebben ? De Waalse amateurs beschouw je dan niet als gebruikers ?
   Die zijn minderwaardig ? Want het zijn zij die graag de splitsing hadden.
   De Waalse amateurs moeten dan maar verkasten naar TS2. Dat zij dan niet over verschillende repeaters kunnen werken is dan geen probleem ?

   In Limburg willen de gebruikers af van de reflectoren die eigenlijk uit D-star komen. Dus wat doen we, we geven hun de kans om met 2064-2069 te werken ipv reflectors.
   In West Vlaanderen willen ze wel reflectoren, dus we laten de reflectoren ook bestaan.
   Nee, wij houden echt geen rekening met de gebruikers.

   Het DMR netwerk is een netwerk. Dus gebruikt door verschillende gebruikers.
   In zo’n netwerk kan je proberen de gemeenschappelijke deler te vinden van de noden van de gebruikers.
   Je kan niet voldoen aan de eisen van het individu.

   In de vergadering hebben de sysops hun gebruikers vertegenwoordigd. Net zoals in het parlement in België waar ook niet iedere Belg aanwezig is om zijn stem uit te brengen.

   Dus wat het democratische beslissingsrecht van de vergadering betreft, denk ik dat we wel goed zitten.

   73’s

   Wim.

   • Ik wil geen ‘Vlaams netwerk’ dat over gans België te horen is.
    Ik wil een ‘Belgisch netwerk’ waar zowel Vlaams, Frans en zelfs Duits op te horen is.
    Dat vond ik nu net het mooie van het netwerk.
    En als we dan al eens niet nationaal te horen wouden zijn, was er TS2 met de mogelijkheid om regionaal/lokaal te gaan.
    Meer moest dat niet zijn voor mij, Wim.

    Ik heb niet geschreven dat de Waalse amateurs geen gebruikers zijn, hé.
    Ik heb zeker niet geschreven dat ze minderwaardig zijn en/of ze dan maar moeten verkasten naar ergens anders!
    Ik ben Belg, Wim. Voor mij is het eender welke taal men spreekt op de repeaters!

    Moesten de sysops een poll georganiseerd hebben, en daar rekening mee gehouden hebben,
    dan zou de stemming echt democratisch geweest zijn.

    Je kan idd niet voldoen aan ieders eisen.
    Maar iedereen mag zijn/haar mening hebben en uiten.
    Bij deze dus.

    73

    Steven

    • Steven,

     Ik heb ook al aan een poll gedacht. Maar wat zet je daar dan in van vragen ?
     Ik wil je gerust eens alle e-mails in mijn mailbox forwarden met alle (meestal eisen) van de gebruikers.
     Je kan moeilijk al die ‘101’ configuraties één voor één in een poll zetten en dan laten stemmen.

     Je blijft maar zeggen dat de gebruikers meer inspraak moeten hebben. De huidige instelling van het netwerk heb ik gedaan door zoveel mogelijk rekening te houden met die ‘101’ wensen in mijn mailbox. Gevolg, Wim was de boeman die zogezegd eenzijdig heeft beslist wat er kon en niet kon.
     Deze configuratie was in afwachting van de sysop meeting. Zo iets organiseer je jammer genoeg niet op 2 dagen tijd. Dus die heeft even op zich laten wachten.

     En wat zien we nu na de sysop meeting? Een meeting waar alle sysops de verlangens van hun locale gebruikers hebben verdedigd. Er wijzigt eigenlijk zo goed als niks aan wat ik heb geïmplementeerd.
     Er zijn 2 verschillen. 206 wordt afgeschaft en er komt een timeout op reflectoren. Dat is in wezen alles.
     En waarom is dit alles ? Wel omdat de sysops ook via een stem proces in de vergadering tot dezelfde conclusie zijn gekomen.

     Het enige voordeel voor mijzelf is dat ik nu niet meer de boeman ben. Dit zijn nu alle sysops samen, te zien aan de reacties die ik hoor en lees.

     Ben ik persoonlijk 100% gelukkig met wat beslist is ? Nee dat ben ik niet. Maar het netwerk is net zoals een gemeenschap. Je probeert een gulden middenweg te vinden waar de meerderheid kan achterstaan. Staat die meerderheid er dan ook voor 100% achter? Waarschijnlijk niet.
     Maar zeg eens Steven, sta jij achter alles wat er door onze regering wordt beslist in België ? Ik vermoed van niet. Verhuis jij daarvoor naar een ander land ? Ik denk het niet.
     En mocht je toch verhuizen, ga je dan 100% achter alles staan wat daar beslist wordt ? Ik denk het ook niet.

     73’s

     Wim.

 3. Als men spreekt van radioamateurisme is dit dus de versie radioAMATEURISME….

  Ik ga er nog steeds van uit dat hoe eenvoudiger men iets houdt hoe gemakkelijker – en meestal – beter het werkt! Hier doet men nu juist het omgekeerde. Men HAD een goed netwerk waar men zowel de mogelijkheid had om een nationale oproep te doen op TS1/TG206 en op TS2/TG9 kon men dan indien gewenst een langer qso voeren lokaal. Dit systeem werkte perfect, was eenvoudig om aan iemand uit te leggen en eveneens eenvoudig om uw toestel te beheren/programmeren.
  Dat men dan om bepaalde enkelingen te plezieren een systeem instelde waarbij TS1 dan opesplitst werd in 206; 2061, 2062 en 2063 en lokaal op TS2 TG9 daar kon ik dan uiteindelijk ook mee leven, een nationale oproep bleef mogelijk op TS1/TG206 en om onze Zuiderburen niet te “storen” moest men dan maar TG2061 gaan gebruiken.

  Nu echter gaat men meer dan een brug te ver…een nationale oproep mag niet meer kunnen!!! alhoewel dit volgens mij één van de grote voordelen van het systeem was; bovendien gaat men nu ook nog TS2 volpompen met allerlei onnodige toeters en bellen!!!(bijkomende TG enz.)

  En dan maar klagen dat het één grote kakafonie wordt omdat niemand er nog uit wijs geraakt, de gebruikers helemaal niet meer weten hoe ze hun toestellen moeten programmeren enz.

  Zoals men het nu voorstelt zie ik het al gebeuren dat ofwel het een enorme chaos wordt op TS2 en dit in de praktijk niet meer zal gebruikt worden…en dat bijna iederen zijn dagelijkse babbel gaat doen op TS1/TG2061 puur uit gemakzucht/noodzaak om het “eenvoudig” te houden.

  Ook zal iedereen dan dezelfde “eenheidsworst”(lees codeplug) moeten gaan installeren om nog toegang te kunnen krijgen tot dit kluwen van Talkgroepen en reflectoren.

  Mobiel werken zal bovendien ook levensgevaarlijk worden aangezien men meer tijd zal spenderen aan het overschakelen naar de verschillende TG via allerlei toetsencombinaties dan dat men qso zal voeren.

  Ik sluit mij tevens volkomen aan bij de opmerkingen gemaakt door Steven on4clc …het democratisch karakter is ver te zoeken, waarbij men dan nog zou moeten bijdragen voor iets waarbij men geen inspraak heeft, maar dan vervolgens wel kan “gestigmatiseerd” worden door het feit dat je geen bijdrage hebt geleverd, want ja nu gaat er een lijst online komen(hij is er trouwens al) van diegenen die wel een bijdrage leverden met het bedrag er bij!!

  wat is de volgende stap….diegenen die geen bijdrage leverden gaan…….

  • Gezien mijn callsign niet te zien was op mijn eerder bericht en ik deze zeker niet wil verbergen …ik had mijn profile nog niet correct ingesteld; bij deze:

   ON5LW – WIM

  • Hallo Wim,

   met de enkelen verwijst u dus naar de ganse Waalse gemeenschap, ze gaan het u graag horen zeggen 😉
   TS2 wordt net leeg gemaakt van toeters en bellen, enkel nog de 9 zoals vroeger en dan paar extra talkgroepen om naar uit te wijken. Denk dat het niet eenvoudiger kan.
   codeplug maken is nu ook veel eenvoudiger, 20 zones, voor elke repeater 1 zone. Per zone 11 kanalen, op TS1 met de TX group 206-1 tot -3. Op TS 2 met de 9 en van 206-4 tot -9.
   Levensgevaarlijk mobiel : je staat op je eerste kanaal met TX 2061. iemand roept je aan en je antwoord. Daarna QR-zwaai naar bvb 206-4. in uw toestel is dat dus 4 kanalen verder aan je draaiknop. Wat is daar nu gevaarlijk aan???
   Als we spreken over muggen en olifanten, dan is dit toch wel het voorbeeld ervan.

   Ik heb vooral al veel reacties en klachten gelezen en gehoord van mensen die effectief nog nooit een bijdrage hebben gedaan. Deze is trouwens vrijblijvend en zeker niet verplicht ter verduidelijking. Dit is nu net de kracht van het netwerk maar tis niet gratis of kosteloos zoals vele gebruikers wel zouden denken. Maw, men gebruikt het netwerk waar collega OM’s een bijdrage voor hebben geleverd want zonder die bijdragers is er gewoon geen netwerk, dus de redenering hierboven is niet sociaal zou ik persoonlijk dan denken. Als men skype wil gebruiken op je mobieltje heb je ook 3G nodig niet?

   • Lap daar gaan we al…we krijgen al – zoals ik in mijn tekst reeds aangaf – een zekere stigmatisering/onderscheid omdat men volgens ON3DHC geen bijdrage geleverd heeft!!! Ik ben dus de associale want ik profiteer mee van een systeem waaraan ik,geen bijdrage geleverd heb!!! De auteur gaat nog verder want volgens hem zijn het juist diegenen die geen bijdrage geleverd hebben die de grootste klagers zijn! Wie is hier nu de associale? wie maakt er nu reeds een onderscheid tussen de al dan niet betalende gebruiker!!!

    ON3DHC : Waar juist lees je dat ik dat doe? Ik denk dat je nog even de tekst moet lezen. Tevens neem je aan dat dit over u persoonlijk gaat, wat helemaal zo niet is, u moet mijn woorden niet verdraaien en zich dan “persoonlijk aangevallen” voelen. Ik wil gewoon aanhalen en duidelijk maken dat het netwerk er alleen maar is door fysieke inspanningen van een groepje repeater eigenaars en financiële steun en als één van die twee delen wegvalt er gewoon geen netwerk is en ik opmerk dat vele gebruikers dat blijkbaar niet weten

    Ten eerste een kleine rechtzetting: ik heb reeds tweemaal een zekere bijdrage geleverd dus uw betoog als zou ik enkel klagen en niet steunen is total onjuist, bovendien zou u goed moeten beseffen dat op basis van de radioamateurwetgeving iedereen die een relais ter beschikking stelt dit vrij en zonder beperkingen/uitsluitingen door eender welke correct gelicencierde amateur moet laten gebruiken!! Dus een onderscheid maken tussen “betalende” en “niet betalende” gebruikers is volledig uit den boze!

    ON3DHC : idem voor dit deel, het is een ALGEMENE vaststelling, als u al een bijdrage hebt gedaan, dan spreekt mijn mening over asociaal gedrag toch niet over u persoonlijk, dus waarom het syndroom van de lange tenen? Uw reactie op de wetgeving is 100% correct wat het gebruik van een relais betreft maar alles wat erachter gebeurt, zijnde het netwerk en de server vallen hier niet onder, dit gewoon even ter correctie maar dat valt hier zelf niet ter discussie.

    Wat betreft uw verwijzing naar de ganse Waalse gemeenschap kan ik enkel maar antwoorden dat ik absoluut geen probleem heb met onze Franstalige collega’s, ik ben trouwens redelijk goed tweetalig en werk dagelijks in een omgeving waar ik meer Frans dan Nederlands spreek dus dat is voor mij geen probleem….of het nu om Franstaligen of Duitstaligen of Nederlands sprekende mensen gaat is hier niet de kern van de opmerking, het gaat vooral over het woord enkelingen; ik heb nog nooit enige klacht gehoord van gelijk wie uit gelijk welke gemeenschap ook dat ze zich zouden storen aan het gebruik van een relais in hun streek door iemand van een andere taalgroep…Bovendien is het in de radioamateurwereld bij mij nog altijd zo dat er gewerkt wordt op een first come first served basis…één van de algemene regels is dat je moet luisteren of de frekwentie vrij is vooraleer zelf een oproep te lanceren, is ze vrij ok ga je gang is ze niet vrij zoek je een andere weg, of vraag je vriendelijk of je moogt tussenkomen om een oproep te lanceren…Als je een gesprek niet wil horen moet je maar uitwijken naar een andere frekwentie of je volume/toestel afzetten dit is gelijk voor iedereen.

    Wat betreft dmr zou ik enkel nog het volgende willen zeggen: op een analoog relais heb je 1 kanaal ter beschikking, dmr verdubbeld al deze mogelijkheden dus dat is op zich al een enorme stap vooruit als men nu eens van deze mogelijkheid gewoon zou gebruik maklen om 1 kanaal “lokaal” te voorzien en het andere kanaaal “multi” zou dat een zeer goede en universeel bruikbare oplossing zijn! waarom zeg ik dit, wel om het volgende: sinds er op analoog een koppeling gebeurd is via het Belrep systeem is de frekwentie zodanig veel bezet dat een meer “lokaal” gebruik door mensen met beperkte middelen zoals portabel gebruik bijna onmogelijk geworden is…is dit dan een “sociale” oplossing? ik kan dan ook zeggen dat ik in Oost-Vlaanderen geen Limburgers of West-Vlamingen wil horen die “onze” relais bezet houden, gaat men deze dan ook “blokkeren”….

    Het is in feite allemaal te belachelijk om er verder nog woorden aan vuil te maken, ik heb gezegd wat ik wou zeggen en voor zover ik weet geldt er in België nog steeds vrijheid van meningsuiting en zal ik daar steeds gebruik maken zoals het mij past!

    ON3DHC : Uiteraard kan ik uw mening appreciëren en respecteer die ook ten volle, ik hoop op hetzelfde van uw kant.

    73’s

    ON5LW

    • ON3DHC : Waar juist lees je dat ik dat doe?

     in uw originele tekst met bovenaan de aanspreking Hallo Wim en dan:
     ” je gebruikt het netwerk waar collega OM’s een bijdrage voor hebben geleverd ” en ” uw redenering hierboven is alles behalve sociaal zou ik persoonlijk dan denken” …

     de combinatie van de aanspreking Hallo Wim en vervolgens “je” en “uw” maakt dit wel degelijk een persoonlijk gerichte boodschap…

     ON3DHC : bij deze dat aangepast naar MEN en DE redenering

     • Wim, je kan je ook de vraag stellen of je eerste zin uit je eerste reactie respectvol was voor de sysops.

      Punt is dat we met de populariteit van DMR meer en meer gebruikers op het netwerk krijgen, en dat die gebruikers – vaak omwille van het drukke verkeer van al doorgaande QSO’s – hun grieven bekend maken aan de sysops via email. Als sysop die het goed meent (anders zou je niet een investering van 2000€ + tijd vrijmaken om een repeater op te zetten) probeer je iedereen zo goed mogelijk te helpen, en de sysops hebben daarin op basis van input van gebruikers en met de nodige technische kennis een evolutie voorgesteld.

      Je kan met het groeiende aantal gebruikers natuurlijk ook de visie ondersteunen Laat Alles Zoals Het Was, maar de dag dat jij jouw telefoontjes langs een telefoniste liet afhandelen, of zelfs thuis bij de vaste telefoon met draaikeuze bleef is ook al lang achterwege. DMR ondersteunt veel meer dan enkel een nationale groep op tijdslot 1 en “lokaal” op tijdslot 2, dus waarom zouden we als amateurs niet de verdere functionaliteiten van DMR ontdekken, en tegelijk meer ruimte maken voor nieuwe amateurs die zich in de technologie willen verdiepen?

      De irritatie vanuit de sysops moet je ook kunnen plaatsen. Na 2000€ uit eigen zak aan hardware betaald te hebben, geconfronteerd worden met een mailbox vol klachten en een website vol negatieve, persoonlijke reacties, zou voor vele andere mensen al genoeg zijn om het ding op 2dehands.be te plaatsen en iets anders te gaan doen.

  • Wim,

   Buiten 206 veranderd er niets aan de functionaliteit. Het enige wat we erkennen is dat DMR populairder wordt en je niet met 20 mensen tegelijk 1 QSO kan voeren, maar DMR het toelaat om meerdere QSO’s tegelijk in verschillende gespreksgroepen op hetzelfde netwerk te voeren. Daarvoor wordt het netwerk niet moeilijker, maar groeit het net zoals het recent in Nederland is gegroeid naar meerdere gespreksgroepen om ook daar niet het gehele Nederlandse netwerk bezet te houden met een QSO tussen 3 amateurs.

   De extra gespreksgroepen zorgen ervoor dat je “lokaal” kan gaan werken over meerdere repeaters die dynamisch gekoppeld zijn door middel van enkel aan je “wieltje” te draaien of op een preset-toets te duwen om een gespreksgroep te kiezen, in plaats van al rijdende allerlei reflector-codes in te voeren (die je enkel kan invoeren als er al geen QSO gaande is).

   Ja, je kan het DMR-netwerk behandelen als een digitale vorm van BelRep, maar DMR heeft zoveel meer technische mogelijkheden die onbenut blijven als we ons beperken tot 1 nationale gespreksgroep en 1 lokale gespreksgroep per repeater.

   Overigens, als je de documentatie terug zou vinden van pakweg september 2015, kon je de extra gespreksgroepen ook al terugvinden op DMR+. Het verschil is dat we door de aangroei van nieuwe DMR-gebruikers echt wel met veel amateurs zijn met verschillende interesses, talen en clubs om allemaal op 1 nationale groep te passen, maar we niet allemaal geografisch bij dezelfde repeater wonen of werken om terug te vallen op onze eigen lokale gespreksgroep per repeater.

   Zover ik hoor zal er ook gewerkt worden aan nieuwe documentatie, codeplugs en voordrachten om de lokale amateur die even het niet meer weet te ondersteunen.

   • Klopt helemaal Wouter, net in QSO met Walter bezig en hij is keihard aant werken aan de handleiding die ervoor zal zorgen dat iedereen makkelijk en snel zijn codeplug kan maken of aanpassen.

   • Wouter, het feit dat ik die zin op dergelijke wijze formuleer door “amateurisme” als deel van het word radioamateurisme in hoofdletters te zetten houdt al in dat je dit niet te serieus moet nemen en dit eerder met een dikke knipoog moet interpreteren!! Het is zeker niet respectloos bedoeld maar eerder als uiting van het gevoel dat ik kreeg na kennisname van de wijzigingen die gaan doorgevoerd worden.

    Waar ik mij evenwel wel zeer erg aan stoor is het feit dat er te pas en onpas wordt verwezen naar het feit dat bepaalde mensen investeringen doen en dat de anderen(de gebruikers in het algemeen dus) daarom dan maar moeten aanvaarden wat zij(de sysops) beslissen zonder eventueel”negatieve” commentaar te mogen leveren als we ergens niet mee akkoord zijn…iedereen die hier aan begint moet maar weten waaraan hij zich waagt en vooral onderwerpt en goed en wel beseffen dat het zeker geen opdracht is zonder “risico’s” op commentaar enz. Als men dit niet wil moet men er maar niet aan beginnen…respect wordt ook niet “afgekocht”(door bvb. een relais aan te kopen) maar krijg je maar als je zelf respect toont. En nu moet ik eerlijk zijn …in het begin was het zeker niet erg respectvol zoals er door bepaalde sysops zeer unilateraal naar mij uitgehaald werd ivm.GPS/APRS gebruik…(maar hier wil ik verder niet op terugkomen dit is het verleden)

    Ik bedoel daar zeker niet mee dat ik persoonlijk geen respect meer heb voor de sysops en hun werk/tijd/financiële inspanningen maar ik wil gewoon aangeven dat dit gewoonweg niet vanzelfsprekend is…

 4. De denkfout zit hem hierin, een repeater is geen netwerk, het is een communicatie paal met 2 kanalen en dus kan je slechts 2 QSO’s voeren en dat is voor alle apparaten die met die paal verbonden zijn.
  Dus niet Amateur A op TS1 met 2061 en Amateur B op TS1 met 2062, gaat niet.
  BrandMeister is een netwerk en jullie proberen vanuit BrandMeister meerdere talkgroepen door de repeaters te persen.
  De denkfout zit in die wijze van handelen.

  Als je Franstalig EN Nederlands tegelijk door een repeater wilt duwen zoals op PRX dan kan je niet anders dan Vlaams op TS1 te zetten en Frans op de ander.
  Of te wel wat ik in mijn eerste reply aangaf.
  Nederland kent dit probleem niet, dus is veel eenvoudiger om TS1 Landelijk en TS2 Lokaal/Regionaal aan te houden.

  En even spam uitzetten op een repeater kan je niet, met als gevolg dat TS2 vol rommel komt te zitten zoals TG9/1/2/11/20/21/22/etc en 206x op elkaar botst op TS1.
  Je kan niet multiplexen over kanalen met 1 repeater.

  Waarom lukt het in Nederland wel? Omdat ze daar op lokaal enkel TG9 en TG204x doorlaten verder niks, dus iets dat binnenkomt is altijd voor “jou” bestemd.
  En bovendien hebben ze daar de repeater clusters goed afgesproken. Hier persen ze dat allemaal op TS1 en dat kan niet werken. De rest persen ze door TS2.

  Vergelijk het met een analoge repeater waar ze heel de wereld doorsturen, gaat niet werken en kan niet werken. Waarom proberen ze het dan op DMR wel?
  Wil je toch ergens anders heen, dan doe je dat ZELF op lokaal (als die vrij is) en enkel DIE repeater op lokaal zal tijdelijk voor jou werken. Op PRX is dit totaal onmogelijk want heb je een 3e TS nodig voor lokaal.

  • alles op TS2 is eruit enkel nog 9 en de lokale TG’s on-demand, geen rommel van 1,2 , 22… meer dus en identiek aan Nederland. Lees het verslag best nog een goed door.

 5. Maar daarmee is TS1 niet opgelost, die gaat blijven botsen en er staat niks over het ontlasten van TS2.
  Er staat:

  1: Daarom komen er 6 TG’s BIJ op TS2 die niet met reflectoren zijn gekoppeld. Om toch de dongle gebruikers op TS2 te laten werken volgen we het Nederlandse voorbeeld
  Dus er komen er extra bij.

  2: Voor de internationale codes (1, 2, 20, 22,…) hier verder afgekort als IC’s komt het voorstel om deze op TS1 te laten uitkomen. De meeste sysops vinden dat geen goed idee en willen dat op TS2 behouden.
  Men heeft gekozen het te behouden.

  3: Bij de stemming blijkt de helft van de sysops het liever volledig afschaft en de andere helft het wel nog als “on-demand” wil aanbieden op TS2. Gezien dit kan bepaald worden per repeater blijven we bij het huidige systeem van “ de sysop beslist” De country codes (204,208,262,…) afgekort als CC’s blijven ook zoals nu reeds het geval is op TS2.
  Hier kan ik dus geen plug op gaan schrijven, elke repeater gaat anders zijn…..hoe moet een gebruiker in de auto dit weten/bijhouden?

  Wat is het verschil met vorige opzet? Enkel 206 verdwijnt maar 2061/2062/2063 gaat gewoon door met botsen op de TS1, heeft geen zin dus, kan je net zo goed 206 behouden want je kan geen multiple TG’s door 1 timeslot persen. Zie de troep op PRX, goed voorbeeld en zal erger worden als mensen roamen.

  En TG2 zal nog altijd gevuld worden met rommel. Sorry ik lees geen verschil met het vorige buiten wat timers maar die gaan het botsen niet oplossen. Want iemand gaat bij gelijktijdig gebruik geweigerd worden daar ontkom je niet aan.
  Waarom IC’s behouden als ze OnDemand zijn? Dat heeft toch geen enkele zin, je moet dan al aan 2 kanten afspreken het te gaan openen, terwijl van 1 partij naar de ander verbinden op landcode veel eenvoudiger is, en dat kan je ook in groep van mensen doen.

  En hoe ga je dit allemaal uitleggen? Oh, op de PRX heeft iemand voorrang maar je merkt zelf wel wie.
  Ja leuk dat je op MLB op 2062 wilt uitkomen, maar iemand roept vanuit SEA op naar iemand in Limburg….werk zelf maar uit wie op MLB uit de paal komt.
  Het is een loterij, je kan niet meer uit 2 kanalen persen dan 2 TG’s. De rest kan enkel op aanvraag en is dan ook geen enkel bezwaar op TS2….maar oeps….dat is DMR+

  Ik wacht wel met mijn plug te maken tot het duidelijk is, want het is nu onduidelijker dan ooit, nu weet je helemaal niet meer wat repeaters doorgeven of niet, TENZIJ een laptop mee in de auto nemen en even opzoeken en dan hopen dat je plug het bevat.

  • Goed idee, wacht even tot na 1 maart dan zie je het wel 😉

  • Bas,

   In het verslag kan je lezen dat voor ON0PRX men deze in “Noord” zet zolang er geen betere oplossing is. Dit wil zeggen dat TS2061 voorrang heeft op ON0PRX, en TS2062 enkel dynamisch beschikbaar is op ON0PRX. Dit is ook zo voor de rest van de repeater in het Vlaamse landsgedeelte. Voor de 3 repeaters in het Waalse landgedeelte is 2062 standaard en 2061 on demand.

   Het idee is dat je afhankelijk van je taal/geografie je via 2061 of 2062 (of 2063) mekaar ontmoet, en als jullie een gesprek willen voeren dat niet alle repeaters van 2061, 2 of 3 aanbelangt je kan uitwijken naar dynamische groepen 2064-9. Deze zijn dynamisch, dus als je met je gesprekspartner afspreekt om QSY naar 2067 te doen, draai je aan je knop tot je bij 2067 uit komt, duw je op PTT en roep je op. Als allen die QSY doen naar 2067 dat doen op de voor hen bereikbare repeater, wordt vervolgens het gesprek op 2067 uitgezonden op enkel de repeaters waar mensen gebruik maken van deze gespreksgroep.

   On Demand van internationale groepen lijkt inderdaad een beetje vreemd, maar besef dat de meningen volgens het verslag verdeeld waren tussen “On Demand” en volledig de toegang ontzeggen. Met On Demand kan je met PTT wel nog zo een groep voor 10-15 minuten activeren op de repeater naar jij wilt luisteren. De mogelijkheid blijft dus bestaan voor zover iemand er ook echt naar wil luisteren, zonder dat elk gesprek op 22, 2, 1 en andere internationale groepen altijd uitgezonden worden op alle repeaters op TG1 of 2.

   Je kan inderdaad niet meer dan 2 talk groups persen uit 2 time slots, maar je kan over 21 repeaters wel het gebruik van die timeslots optimaal gebruiken zodat je toch meer talk groups tegelijk kan gebruiken op netwerkniveau, binnen de limiet van 2 talk groups per repeater. En dat werkt nu al, met QSO’s die tegelijk op 2061 en 2062 verlopen zonder mekaar te hinderen, terwijl meerdere mensen verschillende TG9’s over verschillende repeaters gebruiken. Het enige wat er verandert is dat we op TS2 extra dynamische TG’s voorzien om het dynamisch verbinden en ontkoppelen van repeaters eenvoudiger in gebruik te maken.

   • Die TG206x is nu juist het probleem.
    Ik heb dat met ON7UZ getest, hij zat op LGE op 2062, ik op MLB 2062.
    We zijn dan geswitched naar 2063, goed idee zou je zeggen.
    Wel niet dus, want buiten LGE en MLB kon niemand dit gesprek volgen.
    Wat er gebeurde was een ramp, in Vlaanderen begon een gesprek op 2061 waardoor ik van MLB gesmeten werd en Dominique kreeg een gesprek in Wallonie op 2062 aan zijn broek waardoor hij van LGE gesmeten werd.
    Ok, ik kan je redenering volgen over de 15 minuten, maar dan MOET iemand 2063 wel in zijn RX-lijst hebben staan, want als die op zijn repeater (zeg LGE) in dit geval een gesprek gaat beginnen op 2062 maar die hoort ons niet op 2063, wat gebeurd er dan?
    Een Fransman met een 208 code-plug verwacht ik niet zomaar 2063 in zijn lijst te hebben, die smijt je er dan dus af.
    En effe op 4992 gaan als reflector ging ook niet want LGE liet het niet toe, sysop kan het afzetten weet je nog?
    Uiteindelijk moest ik mijn Dongle pakken om bij Dominique te komen want via de repeater was het onmogelijk.

    Daar sta je dan, en je kan niets doen tot je in bereik van een andere repeater bent of je wacht een heel QSO af.
    Dit gaat toch wel vaker voorkomen, want er zijn genoeg mensen die Frans niet willen horen omdat ze het niet kennen, als die dan 2062 uit hun plug halen heb je de poppen aan het dansen.
    Ze krijgen ofwel telkens bussy danwel switchen ze de repeater naar 2061 terwijl er een 2062 bezig is, hoe los je dat op? Wil je mensen verplichten alle TG’s in alle pluggen en kanalen te zetten? Ook voor buitenlanders?
    Hoe hoe je dat met de kleine porto’s die maar een paar contacten kunnen bevatten?

    Er is wel degelijk een betere oplossing, heb die al gegeven. Waarom iedereen zo vast wil houden aan TS1 regionaal/landelijk versus TS2 lokaal is me een raadsel want voor BM maakt het niks uit, enkel in de codeplug wel maar dat is een eenmalig gegeven en niet problematisch.

    Probeer het maar eens uit, spreek met 4 man af via 4 verschillende repeaters op de beide TG’s te gaan kletsen in Belgie maar zo dat er minstens 1 dynamisch is en twee statisch, waarbij er eentje telkens van TG en/of repeater wisselt, die komt met roaming dus ook op een repeater van de andere 3, wil ik weten hoe lang het duurt eer er mensen grondig gaan vloeken. Er zijn dus constant 2 QSO’s bezig, dit ga jij niet kunnen verwerken en altijd moet er iemand stoppen.
    Want mobiele stations doen dit, kan je zelf ook beamen. En het probleem is gewoon 1 Tijdslot waar je 2 TG’s op probeert te duwen, gaat niet lukken.
    Trouwens ik heb 7UZ en 6MID al grondig horen vloeken op PRX omdat ze van TG veranderden zonder het te weten/willen en ook daar was er geen reflector mogelijk om te switchen omdat het uit stond.

    Op lokaal TG9 kan je wel roamen voor het andere landsdeel, waarom? Domweg omdat de roamer het lokale gesprek kan horen en de lokale mensen horen ook de roamer, die kunnen hem er dus op wijzen dat er een QSO bezig is.
    Op PRX kan iemand van MLB of SEA niet horen dat er een 2062 gesprek bezig is, dus iemand gaat een NJET krijgen of erger ze verbreken de 2062 of 2063.

    Ik hoop dat jullie gelijk krijgen en dat het niet gaat gebeuren, maar ik vrees ervoor, probeer het uit en je gaat het weten. 2 QSO’s op 1 Timeslot gaat niet, nergens en toch zit het zo in het systeem.

    Groeten Bas.

    • Bas, je scenario valt enerzijds eenvoudig op te lossen op 2 manieren, en er is voor 1 manier gekozen die nog niet in voege is. Het maakt dat de test die je uitvoerde weinig relevantie heeft. Men moet nl. de 15 seconden buffer nog implementeren, wat zou betekenen dat op een QSO op 2063 je al 15 seconden niet meer zou mogen reageren op Dominique zijn uitzending alvorens voor jou 2061 er door zou komen.

     Nu, er is nog een andere oplossing en het is mogelijk dat die gekozen kan worden tegen maart, maar laten we niet voorop lopen op de zaken. Tenslotte zal je tegen maart dergelijk QSO niet meer voeren op de 2063 op TS1, maar op 2064-9 op TS2.

     • 15 seconden gaat niet werken, want als jij in Brussel rijdt en het verkeer gaat niet al te snel door de tunnel(s) dan ben je langer bezig dan 15s.
      Op dat moment kunnen ze de repeater “gekaapt” hebben en kan jij er niets meer tegen doen.

      Ja inderdaad, we hadden in maart naar 2064-9 kunnen gaan, dat had dit opgelost.
      Echter, je probleem is nog steeds dat op het landelijk/regionaal kanaal en via PRX je nog altijd 2 gesprekken via TS1 probeert toe te laten, namelijk 2061 en 2062.
      Hetzelfde doe je eigenlijk op alle repeaters, dat dit fout gaat lopen los je niet op. De roamers gaan nogal vloeken in het nieuwe systeem, helemaal als er een vlot QSO bezig is.

      Die 2064-9 die niet in voegen zijn gaat de PRX en andere TS1 problemen niet oplossen. Nu niet en na 1 maart ook niet.
      Je kan met software niet oplossen wat hardware niet kan verwerken, en daar zit het probleem.

      Als we mijn opmerking van de eerste reactie goed onder de loep nemen, dan zal je merken dat zulk wel werkt en te implementeren is.
      Het enige wat dan nog overblijft is de hoffelijkheid van de amateur, maar niemand kan een ander QSO verstoren zonder het te weten, nu wel en na maart ook.

      Zet het maar eens uit in een stroom-diagram, je zal verschieten 🙂

      Groeten Bas.

 6. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe configuratie goed zal werken. Een goede handleiding is in de maak. Nog even dit, een decametrisch toestel heeft meer toeters en bellen dan een DMR apparaat en toch kan iedere Amateur ermee werken. Kwestie van geduld, en open staan voor iets beter dan we hadden.

  73 s Dominique

Geef een reactie

Laatste berichten

 • Master Upgrade
  Master Upgrade
  Er zijn weer enkele belangrijke updates die moeten gebeuren, niet enkel aan de...
 • Nieuwe repeater te Aarschot
  Nieuwe repeater te Aarschot
  In Aarschot is, na wat perikelen, ON0AAR in de lucht. Deze repeater moet...
 • Master upgrade
  Master upgrade
  Deze nacht werd de Belgische master geüpdatet. Er zijn nog enkele probleempjes, zoals...

Login