Belgian DMR Amateur Radio Network

Infovergadering 15/06/2015

Infovergadering 15/06/2015

In Namen werd een sysops meeting gehouden.
Onderstaand het verslag.

Aanwezig : Johan (ON4UK), Tjardick (ON5VDK), Aimé, (ON4AIM), Yentel (ON3YH), Walter (ON4AWM), Bart (ON5ARE), Patrick (ON1DGR), Bernard (ON5OB), Yves (ON5WB), Eric (ON4PB), Michel (ON6MID), Jurgen (ON5MF), Stijn (ON8SVH), Tim (ON5HC)

Verontschuldigd : Wim (ON4AKH), Robert (ON4LRG) , Manu (ON7FQ)

Locatie : Namen

Aanvang 20u, einde 23u45

We beginnen de meeting met een welkomstwoord van Yves (ON5WB) en Eric (ON4PB) met wat uitleg over de club van Namen, de bestuursleden en een stukje historie over het gebouw waarin we ons bevinden. Tjardick heet alle deelnemers van de 4de Sysops meeting welkom en zal de vergadering verder leiden door de afwezigheid van Wim (ON4AKH) door ziekte.
We steken van wal met het onderwerp Wireless Belgium (verder afgekort als WB). Walter (ON4AWM) laat weten dat er regelmatig problemen zijn dat de repeater de DMR server niet meer kan vinden als WB bijvoorbeeld tijdens werken een centrale gateway opzet naar het internet toe. Op dat moment hangen de Limburgse repeaters samen in een intern netwerk met eenzelfde “Buiten IP” van de op dat in gebruik zijnde gateway waardoor de server in de war raakt en de connecties verbreekt. Bij het aankaarten van dit probleem bij WB stelde men voor om de server te hosten in het data center van WB zelf wat voor de repeaters die op WB zitten mogelijks een oplossing zou kunnen bieden. De Brugse repeater zit ook op WB en daar wordt dat probleem niet ervaren. Waarschijnlijk komt dat omdat het netwerk aan de West Vlaamse kant anders is opgebouwd. Sinds het laatste jaar is er een lokale break-out naar het internet toe waardoor bij werken aan de andere kant van het land het gewone vaste 44.144.xx adres gewoon blijft werken. Een makkelijkere oplossing zou het toevoegen zijn van een 44.144 adres aan de server kant. Op die manier heeft deze twee mogelijkheden zijnde het gewone publieke IP adres en het AMPR adres. Bij panne of geplande werken dient WB enkel maar te zorgen dat al hun AMR adressen bereikbaar blijven. In elk geval kan het geen kwaad om een testopstelling te doen met een tweede DMR server in het DC van WB om te zien of dit überhaupt wel een oplossing zou bieden. Uiteindelijk gaat dit enkel over de via WB geconnecteerde repeaters, de repeaters met een gewone internet aansluiting kennen dit fenomeen niet. Tjardick zal bij Hans of Stefaan van WB informeren en zien of hier een oplossing uit de bus kan komen. Michel (ON6MID) vraagt of een oplossing zoals in Nederland waar HAMNET bestaat ook niet uit te rollen is in België maar blijkbaar gaat dat over een Mesh netwerk en zou dat teveel hops geven om de spraak en dergelijke vlot tot aan de server te krijgen. Uiteindelijk zullen de repeaters van Luik en Sint-Truiden op de tweede DMR server test draaien. Enkel de tekstberichten kunnen niet uitgewisseld worden als er twee servers samen in gebruik zijn en waarschijnlijk de repeater koppelingen op slot 2 ook niet.
(Wachten op de uitleg van wim via email, komt hier)

Bears
Er wordt voorgesteld om de all-call te implementeren. Tjardick (ON5VDK) stelt de vraag of zo’n implementatie wel zou helpen en of er niet een gewoon een aparte groep moet worden gemaakt. Als een all-cal zou worden voorgesteld naar de gebruikers toe zou die dan eerder NOODOPROEP of zo moeten heten en niet specifiek verwijzen naar B-ears zodat andere initiatieven voor noodcommunicatie hiervan ook gebruik kunnen maken. Opstellen van regels omtrent het gebruik ervan zijn zeker noodzakelijk om misbruik uit te sluiten. Met Wim (ON4AKH) moet besproken worden hoe dit te implementeren op de server. Tom (ON3DHC) stelt de vraag aan Bart (ON5ARE) hoe vaak, naast een echte noodsituatie, dit systeem gebruikt zou worden voor oefeningen en dergelijke. Bart (ON5ARE) schat het gebruik op nationaal vlak op twee keer per jaar. Verder werden testen gedaan met de software van Hytera om bestanden te verzenden over het netwerk. Over 1 repeater werkt dat zeer goed. Wim (ON4AKH) stelde voor om een data reflector op te zetten zodat dit op het netwerk getest kan worden over meerdere repeaters. Aangezien Slot 2 nu al redelijk zwaar in gebruik is met andere data zoals RRS en GPS zou het makkelijker zijn moesten er meer sloten zijn en daarbij denken we dan aan het XPT systeem van Hytera, doch Stijn (ON8SVH) laat direct weten dat dit enkel mogelijk is met de RD965S repeaters en zo zijn er op dit moment geen in gebruik op het HAM netwerk en sluit direct ook een Slot 3 en Slot 4 uit. Bart (ON5ARE) geeft nog mee dat de file transfer testen werden gedemonstreerd in het bijzijn van Minister Jambon en dat deze in de wolken was van de geluidskwaliteit en de mogelijkheden van het netwerk.
(Wachten op de uitleg van Wim (ON4AKH) ivm file transfer en data reflector via email)

Website
De Template werd aangekocht en opgezet. Er werd een werkgroep opgericht met 4 personen om dit af te werken en een eerste werkgroep vergadering staat de gepland daags na de sysops meeting. De leden zijn Tom (ON3DHC), Kevin (ON3EKV), Yentel (ON3YH) en Stijn (ON8SVH). De bedoeling is de website vanaf nul op te bouwen want de huidige versie is ondertussen niet meer up-to-date en veel informatie is moeilijk te vinden. De nieuwe website zal veel dynamischer worden opgesteld en informatie zal worden gesynct op een geautomatiseerde basis. Bovendien is de template voorzien om op alle toestellen goed leesbaar te zijn en zal deze vlotter in een meertalige versie worden ontworpen. Tom (ON3DHC) neemt in de laatste fase van de ontwikkeling terug contact op met de vertalers om de teksten in meerdere talen op de website te voorzien. Michel (ON6MID) laat weten dat hij iemand kent die kan meehelpen met de ontwikkeling van de DMR server. Tjardick (ON5VDK) maakt kenbaar dat de Open Source software via Github beschikbaar is om helpende handen te aanvaarden. Als laatste puntje in verband met de website werd er aangehaald dat de sysops van Moorslede en Kortrijk graag op de repeater pagina commerciële boodschappen willen plaatsten. Het gaat over zichtbaarheid van sponsors die middelen doneren aan een specifieke repeater. Tom (ON3DHC) haalt aan dat reclame boodschappen voor een specifieke repeater beter niet op de website van ham-dmr.be zelf komen maar op de aparte website of pagina van die repeater zelf omdat de middelen niet naar de rekening van het netwerk vloeien en dus geen meerwaarde bieden, financieel of anders, aan het netwerk zelf en enkel ingezet worden voor die specifieke repeater. In de eerste sysopsmeeting werd dezelfde vraag gesteld door Patrick (ON1DGR) en die heeft na afwijzing zijn sponsors vermeld op zijn eigen website en een link geplaatst van de ham-dmr.be website naar de specifieke repeater website. Walter (ON4AWM) laat weten dat dit een kwestie van verantwoordelijkheid is want indien de reclame rechtstreeks op de ham-dmr.be website komt is de voltallige sysops groep en webbeheerder verantwoordelijk daarvoor. Bij enkel een link naar een andere website ligt de verantwoordelijkheid bij de individuele sysop. Omdat de meerderheid de beslissing moet nemen komt het tot een stemming waarbij 12 leden van de vergadering stemmen om het systeem waarvoor indertijd werd gekozen om de algemene DRM website neutraal te houden, blijft behouden, tegen 3 stemmen om individuele commerciële boodschappen toe te laten.

Talkgroep 11 en 20
Graag deze talkgroepen activeren op Slot 1. Van zodra deze actief zijn zal een bericht geplaatst worden op de website. (in werking ondertussen, 14/07/2015)

Feature request en andere onderwerpen voor Wim (ON4AKH)
(antwoorden via email van Wim komen In-Text)
– APRS voor buitenlandse bezoekers werkt momenteel niet bij ons. Kan dit worden geactiveerd?
[Wim] Om dit te doen moeten alle DMR id’s van de ganse wereld in onze database komen. Op zich is dit geen probleem.
– Repeater to Repeater linking op Internationaal Niveau
[Wim] Dit is iets van onze Duitse vrienden, waarbij ze eigenlijk 2 repeaters naar een 3-tal daarvoor voorziene relfectors sturen. Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Indien echt gewenst will ik het wel eens navragen bij Torsten.
– Kan “All Call” wel over het network worden gerouteerd?
[Wim] Waarschijnlijk wel. Dit is een speciale DMR id. Deze kan geroute worden net als de 206 bijvoorbeeld.
– Berichten sturen tussen gebruikers op verschillende linDMRmasters
[Wim] Niet mogelijk aangezien dit niet voorzien is in de sMasters
– Kan het slot (volgens Stijn (ON8SVH) beschikbaar in RRS) worden weer gegeven op de site zodat je weet hoe je de persoon kunt terug vinden die je zoekt.
[Wim] RRS is enkel compatible met Hytera toestellen en bv de PD365 heeft dit niet aan boord.Beter is gewoon iedere uitzending van een DMR toestel in de database weg te schrijven (gebeurd al) en daar het tijdslot uit te halen.
– RSSI / Signaal info op de site in laatst gehoord
[Wim] RSSI is niet beschikbaar in de packetten die tussen de repeaters wordt gezonden. Zie ook antwoord hieronder.
– RDAC via de server (Yentel (ON3YH) stelt voor om dit later uit te breiden met automatische notificatie vanuit de webserver via mail naar de Sysop)
[Wim] Ik zou het liefst RDAC willen verlaten ten voordele van SNMP. RDAC is Hytera protocol en werkt enkel dankzij reverse engineering die gedaan is. SNMP is standaard en ik veronderstel dat de MIB’s beschikbaar zijn, of er een algemene statewalk zal kunnen gedaan worden. We zouden bijvoorbeeld bij de start van een voice uitzending zo de RRSI uit de repeater kunnen opvragen via een simpele SNMP get en dit koppelen aan de DMR ID en zou presenteren op de website.
– Reflector kiezen via DTMF (request van ON4AIM)
[Wim] Te bekijken of een DTMF via AMBE2 gemakkelijk te herkennen is, of misschien de Hytera pakketten een aanduiding geven van een verzonden DTMF. Hoe dan ook dit betekend een inspectie van ieder verzonden voice packet. Ik weet niet of dit haalbaar is.
– Watchdog zodat de server zelf herstart ?!?
[Wim] Zit er al in vanaf het begin. Trouwens de software is nog maar heel zelden gecrashed.

Lagere preamble waarde.
Walter (ON4AWM) heeft na uitvoerige testen opgemerkt dat de preamble beter lager staat. De default waarde van de toestellen staat op ruim 960ms. Stijn (ON8SVH) merkt op dat het verlagen van de preamle kan leiden tot het niet goed functioneren van toestellen van andere merken. verder wordt nog de opmerking gemaakt dat de battery save in de portabele toestellen moet uitgeschakeld worden om de preamble onder de 240ms te zetten. Walter zal een tekst mailen met de uitleg en screenshots voor de gebruikers die dit willen gebruiken zodat dit op de website kan worden geplaatst.

2-man-functions
Tim (ON5HC) zou graag hebben dat voor de vitale functies van de sysopsgroep en het netwerk er meer dan één persoon verantwoordelijk is. Met name voor het beheer van de DMR server en dergelijke voor het geval Wim (ON4AKH) om welke reden ook verhinderd zou zijn. Tom (ON3DHC) laat weten dat een gewone reboot van de server op VM niveu kan uitgevoerd worden maar dat specifieke pannes of aanpassingen niet tot voldoende kennis behoren. Tjardick merkt op dat hij dan wel weer basis taken op de server kan uitvoeren. Er wordt geopteerd om Tjardick (ON5VDK) te voorzien van een login en paswoord op de root van de server. In uiterste noodgevallen waarbij een reboot noodzakelijk is zal Tom (ON3DHC) de reboor uitvoeren op VM niveau. Ook de website zou beter door meerdere personen worden onderhouden. Dit is ondertussen reeds het geval met het opstarten van de aparte werkgroep. Sowieso moeten ingrijpende aanpassingen door de ganse sysop groep worden beslist en/of goedkeuring vereisen. De vier koppige werkgroep is bereikbaar op webmaster@ham-dmr.be, dit zal ook het emailadres worden naar waar ingevulde contact formulieren van de website worden naartoe verzonden zodat er nog sneller op vragen van gebruikers kan worden gereageerd.

Toevoegen van emailadres van Patrick (ON4PN)
Patrick (ON4PN) verzoekt om de mails van de sysyop groep te kunnen ontvangen teneinde op de hoogte te zijn van het DMR netwerk in kader van zijn bestuursfunctie binnen UBA.
De voltallige groep stemt hiermee in met in de kantlijn de opmerking dat zuiver DMR sysops aangelegenheden weerhouden worden van reacties.

Firmware 7 voor de repeaters.
Sinds er repeaters ondertussen verkocht worden met de laatste versie van firmware stellen de meeste sysops die nog met een oude versie firmware draaien voor om binnenkort alle repeaters up te graden naar versie 7. Menig hebben op dit moment nog schrik omdat er nog geen effectieve testen werden mee gedaan en om te zien of alles blijft werken naar behoren na een upgrade. Stijn (ON8SVH) en Tim (ON5HC) stellen voor om de repeater van Kortrijk (ON0CK) te voorzien van die versie en zullen proefdraaien. Alle gebruikers mogen opmerkingen of gebreken melden aan hen. Als de bevindingen goed zijn zal groen licht gegeven worden om alle andere repeaters ook op die firmware up te graden.

Roaming Beaconing
Walter (ON4AWM) stelt voor om dit aan te passen. Op een vorige sysops meeting werd er (toen er nog niet zoveel repeaters waren als nu) de instelling op 60 seconden gezet als default waarde. Stijn (ON8SVH) geeft wat toelichting bij die instelling aan Walter (ON4AWM) die een goeie waarde zal vooropstellen zodat alle sysops die kunnen aanpassen in hun repeater. Ook de waardes die de gebruikers dienen te gebruiken in hun toestel zal hij doormailen naar Tom (ON3DHC) die een bericht hiervoor op de website zal plaatsten.
Ondertussen, bijna middernacht wordt de meeting afgesloten en wordt iedereen bedankt voor de komst en zal er werk worden gemaakt om een volgende meeting te organiseren binnen de volgende zes maanden.

Geef een reactie

Laatste berichten

 • Master Upgrade
  Master Upgrade
  Er zijn weer enkele belangrijke updates die moeten gebeuren, niet enkel aan de...
 • Nieuwe repeater te Aarschot
  Nieuwe repeater te Aarschot
  In Aarschot is, na wat perikelen, ON0AAR in de lucht. Deze repeater moet...
 • Master upgrade
  Master upgrade
  Deze nacht werd de Belgische master geüpdatet. Er zijn nog enkele probleempjes, zoals...

Login